Pallojaosto 10.10.2019 muistio


Paikka: Ponnistuksen toimisto, Hämeentie 42b (sisäpiha)
Aika: klo 18.00-19.30

Asiat:

1. Ponnistus seurakirje
- Ajankohtaisista asioista kertova Seurakirje lähetetty Jalkkiksen kautta kaikille seuran pelaajille tai heidän vanhemmilleen. Seurakirjeessä julkistettiin palautekysely seuran toiminnasta. Jojot voisivat muistuttaa pelaajien vanhempia esim. Whats App-ryhmissä palautekyselystä. Sunnuntaihin 13.10. kyselyyn tullut 34 vastausta, jotka jakautuvat seuraavasti:
Tytöt 2011-13    3
Tytöt 2009-10    0
Tytöt 2007-08    0
Tytöt 2003-06    1
Pojat 2013-14    4
Pojat 2012    3
Pojat 2011    4
Pojat 2010    1
Pojat 2009    7
Pojat 2008    3
Pojat D (2006-07)    3
Pojat C (2004-05)    5
Pojat B (2002-03)    0
Pojat A (1999-01)    0

2. Seuran uuden työntekijän valmennuspäällikkö Sami Koskisen esittely
-- Sami esitteli itsensä. Suhteessa Samin edeltäjään Anttiin, Samin työnkuva keskittyy enemmän valmentamiseen. Hallintotöitä pyritään hoitamaan talkoovoimin. Tarkempi esittely Seurakirjeessä.

3. Jalkkiksen käyttöönotosta
 -- Jalkkiksesta ollut kaksi koulutusta elo- ja syyskuussa. Lähes kaikista joukkueista joku ollut koulutuksessa. Käyttöönotto viimeistään marraskuun alussa talvivuorojen alkaessa. Muutama joukkue jo ottanut käyttöön. Ei ole ollut suurempia ongelmia. Jos jossain tehdään sisäiseen käyttöön ohjeistuksia niin niitä voisi jakaa muille joukkueille. Jalkkiksessa mahdollisuus luoda joukkueen oma sivu. Sen sisällöstä yhteiset linjaukset myöhemmin.

4. Peliryhmien muodostamisen periaatteet eri ikäluokissa
-- Käytiin läpi olemassaolevia periaatteita peliryhmien muodostamiseen. Tähän kulkeneet hiljaisena perimätietona, mutta nähtiin tarve kirjata niitä ylös selkeyden takia sekä siksi, että niitä voi viestiä pelaajien vanhemmille. Sami ja muut valmennuspäälliköt kirjaavat keskustelussa tulleet periaatteet ylös. Valmiit linjaukset tullaan käymään vielä läpi Pallojaostossa. Myös Palloliiton linjauksia hyödynnetään
--  Esille tulleita ajatuksia: Peliryhmien perusperiaate on, että kaikille pyritään saamaan pelaajan oman tason mukaisia pelejä. Käytännössä tarkoittaa että peliryhmät muodostetaan pelaajien taitotason mukaan, mutta jaot eivät ole kiinteitä. Peliryhmien rotaatio on valmennuksellisesti järkevää ja se luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Rotaatio voi olla pelikohtaista (esim. case p09) tai se voi tapahtua tietyn määrävälein (6 viikkoa case p10). Varsinkin nuoremmissa ikäluokissa peliryhmien muodostamisessa kannattaa ottaa huomioon kaverisuhteet ja erilaiset kyytimahdollisuudet. Välillä voi tarkoituksellisesti tehdä sekajoukkueita turnauksiin. On hyvä että peliryhmien nimet ovat erilaisia eri ikäluokissa, ei ole tarpeen luoda brändiä Ponnistuksen 1.joukkueesta. Vastuuvalmentaja käy tasaisesti jokaisen peliryhmän peleissä.

5. Talven treenivuorot
-- Talven treenivuorot jaettu. Pieniä muutoksia mahdollisesti tulossa (p2011 joukkue).
-- Eri joukkueilla on talvisin erilaisia oheisharjoituksia. Niiden osalta huolehdittava että vanhemmille on selvää mitkä asiat kuuluvat kausimaksuun ja mikä on erillismaksullista oheistoimintaa. Seura selvittää edelleen yhteisen oheistreenitilan vuokraamista Mäkelänkadulta.
-- Seura saanee Talin jalkapallohallista muutaman vuoron. Niitä käytetään Ponnistuksen Taitokouluun ja jaetaan joukkueille. Vuoroja rajoitetusti, per joukkue tulee olemaan pari vuoroa talvessa. Treenipeleihin hyvä paikka.6. Valmennuspäällikön kuulumiset
-- Ponnistuksen valmentajat tulevat jatkossa tekemään valmentajasopimuksen. Valmentajasopimus ei ole työsopimus vaan siinä tuodaan esille mitkä ovat valmentajien velvollisuudet ja toisaalta mitkä ovat seuran velvollisuudet valmentajaa kohtaan.
--  Ponnistus pitää talvella taitokoulua Talin hallissa. Talin vuorot tällä hetkellä tiedossa vasta marraskuun loppuun. Taitokoulu alkaa neljän lauantain kokonaisuutena lauantaina 19.10. Maksaa 20 euroa. Sami lähettää asiasta infon jojoille. Jatkoa infotaan sitten kun tiedetään Talin vuorot joulukuusta eteenpäin.

7. Johtokunnan kuulumiset
-- Heli tekee kyselyä jojoille liittyen seuran vuoden 2020 toimintasuunnitelman muodostamiseen. Vastaaminen kannattaa, koska sillä voi vaikuttaa mihin suuntaan seuraa kehitetään.
-- Käytiin keskustelua Cafe Haapiksen ja turnaustuottojen jaosta seuran ja joukkueen välillä. Tällä hetkellä sunnuntain kahvilavuorojen tuotoista 100 % on mennyt kahvilaa pitäneelle joukkueelle. Keskiviikon vuorojen tuotot on jaettu 50/50 % joukkueen ja seuran välillä. Taustalla on ollut, että keskiviikko on aiemmin ollut vilkkaampi päivä. Nyt tilanne on muuttunut kun sunnuntaisin kerhot ovat tuoneet lisää asiakkaita kahvilalle, joten keskiviikon ja sunnuntain tuottoja voisi kohdella samalla lailla. Tuotiin esille, että kahvilan ylläpito vaatii paljon työtä ja että kahvila on tärkeä osa Haapaniemen tunnelmaa. Siksi olisi hyvä että kahvilan pito toisi mahdollisimman paljon hyötyä sitä ylläpitävälle joukkueelle. Toisaalta Ponnistuksen toiminnan perusarvo on yhteisöllisyyys ja se, että yhden joukkueen hyvä toiminta hyödyttää myös muita joukkueita. Vastaavantyylistä keskustelua käytiin turnaustuotoista. Turnauksien osalta korostuu vielä enemmän se, että seura tarjoaa "perusinfran" turnauksiin. Turnauksissa pienempien lasten turnauksissa tuotoissa korostuu kahvilatuotot, vanhempien turnauksissa turnausmaksut. Keskustelua jatketaan johtokunnassa ensi vuoden budjetin laatimisen yhteydessä.

8. Kauden päätöstilaisuus
-- Kauden päätöstilaisuus pidetään 16.11. klo 16-18. Liisa lähettää ohjelman jojoille. Ohjelman jälkeen nyyttärit. Päätöstilaisuuden järjestämiseen tarvitaan apuja vanhemmilta, päätöstilaisuuden ennen ja jälkeen.
-- Yksi osa ohjelmaa on valmentajien palkitseminen. Heli tekee pohjan jotta palkitseminen kohdistuu tasaisesti kaikille valmentajille.

9. Muut asiat
-- Hankalat vanhemmat. Käytiin keskustelua siitä, että joukkueisiin saattaa ajautua ns. hankalia vanhempia, jotka toiminnallaan häiritsevät joukkueen toimintaa. Lähtökohtana pitää aina olla lapsen etu, mutta koska toimintaa tehdään valtaosin vapaaehtoisvoimin, kaikkea ei tarvitse sietää. Pelaajan vanhemmalle voidaan tehdä tiettäväksi, että he voivat vaihtaa seuraa tai lajia mikäli Ponnistuksen toimintatapa ei perhettä miellytä. On tärkeää, että yhteydenpito vanhempien kanssa tapahtuisi aina joukkueenjohtajien kautta, jotta vanhemmat eivät esim. kritisoisi yksittäisiä valmentajia.
-- Joukkeille on avattu tilit kesäkuussa sovitun mukaisesti, ks. listaus alla. Jukka on yhteydessä tilin käyttöön liittyen. Erillistä verkkopankkia ei avata per tili siihen liittyvien kulujen takia, vaan tiliä operedoidaan seuran puolesta (Jukka ja Mika Roos).
T09-10: joukkueen yhteyshenkilö Milla-Sisko Eräsaari
P09: Joukkueen yhteyshenkilö Jukka Haapamäki
T01-04: Joukkueen yhteyshenkilö Heli Backman
P08: Joukkueen yhteyshenkilö Hanna Hamiyet Klingsten
P07: Joukkueen yhteyshenkilö Mimma Sopanen
T07-08: Joukkueen yhteyshenkilö Katariina Kivistö-Rahnasto
T11-12: Joukkueen yhteyshenkilö Jenni Mölkänen

Pallojaosto / Jalkkis-koulutus 8.8.2019

Paikka: Ponnistuksen toimisto Hämeentie 42b


Jalkkis-järjestelmästä


Seuraan on hankittu uuusi jäsenrekisterijärjestelmä nimeltään Jalkkis vanhan järjestelmän alasajon takia. Jalkkis-järjestelmässä on mukana integroituna Nimenhuudon tyyliset ilmoittautumis-toiminnallisuudet. Tästä syystä se tulee korvaamaan myös joukkueiden Nimehuuto-sivut. Jalkkis-järjestelmää oli esittelemässä Risto Karvonen. Tarkempia ohjeita järjestelmän käytöstä on tulossa mutta alle on koottu illan keskeisimmät viestit.

- Joukkueenjohtajille on lähetetty käyttäjätunnukset Jalkkikseen. Kussakin joukkueessa pitäisi olla vähintään yksi pääkäyttäjän oikeudet omaava henkilö ja lisäksi voi olla useampia toimihenkilöitä. Pääkäyttäjän oikeuksia myöntää vain seuran pääkäyttäjät Jukka Haapamäki ja Timo Palmroos. Joukkueen pääkäyttäjä voi luoda joukkueen toimihenkilöille tunnuksia ja rooleja. Mikäli tunnuksia puuttuu tai joukkueella ei ole pääkäyttäjää niin tunnuksia voi kysellä Jukalta tai Timolta.

- Kuhunkin joukkueeseen on siirretty pelaajat ja heidän vanhempansa vanhasta Seuramappi-järjestelmästä. Seuramapin jäsenrekisteri ei ole ollut täysin ajantasalla, siinä voi olla virheitä. Joukkueenjohtajan ensimmäinen tehtävä on tarkistaa ovatko joukkueen pelaajien tiedot ajantasalla. Mikäli tietää että pelaaja on lopettanut voi pelaajan poistaa joukkueesta. Mikäli tietää että pelaaja on merkitty väärään ikäluokkaan voi joko siirtää itse pelaajan oikeaan ikäluokkaan tai ilmoittaa asiasta Jukalle tai Timolle. Jukka käy lähipäivien aikana lävitse pelaajien laskutustietoja, hän voi siinä yhteydessä itsekin poistaa jotain lopettaneita pelaajia joista Jukka on kuullut jojoilta.

- Pelaajien oikeellisuuden lisäksi on tärkeää tarkistaa, että jokaisella alaikäisellä pelaajalla on oikean vanhempien tiedot (vähintään yksi vanhempi). Tämä käy helpoiten "joukkueen yhteystiedot" välilehdestä jossa kootusti pelaajat ja hänen vanhempansa. Sovittiin sellaisesta käytännöstä, että pelaajien vanhemmilla ei ole liitoksia toisiinsa (=oikeutta muokata toisensa tietoja) jos vanhemmat eivät itse luo tätä liitosta.

- Harjoitus- ja ottelutiedot viedään Jalkkikseen Nimenhuudon sijaan viimeistään talvikauden treenien alkaessa marraskuun alkuun mennessä. Tämän jälkeen Jalkkista käytetään kuten Nimenhuutoa. Varsinkin nuorempien joukkueissa Jalkkiksen voi ottaa käyttöön nopeamminkin, jotta uudet pelaajat eivät ihmettele kahden järjestelmän käyttöä. Pelaajille ja pelaajien vanhemmille Jalkkiksen tunnukset kannattaa lähettää viimeistään silloin kun Jalkkista aletaan käyttämään tapahtumiin ilmoittautumisessa. Nuorempien pelaajien osalta riittää että Jalkkkis-tunnuksen lähettää vanhemmalle. Jos tunnuksen lähettää myös pelaajalle (jonka sähköpostina on vanhemman sähköposti), ei pelaajalle ole enää mahdollista lähettää omaa tunnusta (siinä vaiheessa kun pelaaja kasvaa ja saa oman sähköpostin ja haluaa itse käyttää Jalkkista).

- Tapahtumiin ilmoittautumisessa on Jalkkiksessa kaksi oletus-mahdollisuutta. Oletus voi olla "paikalla" tai oletus voi olla "ei tietoa". Oletus määritetään seura-tasolla. Alkuun kokeillaan miten toimii oletus "paikalla", eli pelajaan pitää ilmoittaa vain jos ei pääse paikalle tapahtumiin mihin on nimetty.

- Seuran toimesta pyritään mahdollisimman nopeasti luomaan www-sivut Ponnistuksen nettisivujen alle jonne uudet pelaajat voivat itse merkitä omat tietonsa. Tätä ennen jojot voivat joko merkitä uusien pelaajien tiedot itse Jalkkikseen tai ilmoittaa tiedot osoitteeseen toimisto@helsinginponnistus.fi. Uusi pelaaja voi käydä itsenäisesti treeneissä muutaman kerran ilmoittamatta tietojaan, mutta suositus on että hänen tietonsa merkitään mahdollisimman nopeasti järjestelmään jolloin pelaajan vanhemmat saavat käyttäjätunnuksen Jalkkikseen ja sitä kautta paremman kuvan joukkueen toiminnasta. Kun pelaaja ilmoittaa itse tietonsa Jalkkikseen on joukkueenjohtajalla mahdollisuus tarkistaa ja "hyväksyä" ne. Tietonsa Jalkkikseen ilmoittaneille lähtee automaattisesti lasku parin viikon karenssin jälkeen. Laskussa on 14 päivän maksuaika, joten kuukauden ilmainen kokeilu toteutuu edelleen. Jos pelaaja ei kokeilun jälkeen aloita Ponnistuksessa, poistetaan hänen tietonsa.

- Siinä vaiheessa kun pelaaja haluaa päästä peleihin ilmoittaa hän asiasta joukkueenjohtajalle. Jojo ilmoittaa tästä osoitteeseen toimisto@helsinginponnistus.fi. Kun lisenssi on hankittu ilmoitetaan siitä jojolle ja pelaaja on pelikelpoinen. Jojo voi itse viedä lisenssitiedot (pallo-id) pelaajalle Jalkkikseen, mutta lisenssitiedot ajataan myös automaattisesti Jalkkikseen Palloliiton järjestelmästä muutaman viikon välein.

- Valmentajille tullaan järjestämään erikseen koulutus Jalkkis-järjestelmän käytöstä.

- Jalkkiksessa on vasemman puolen navigaation alareunassa kattavia ohje-paketteja. Niihin kannattaa tutustua. Järjestelmässä on paljon ominaisuuksia. Perusominaisuuksista tehdään ohjeita kunhan ohjelmaan on tutustuttu tarpeeksi. Jos jojoille alkuun tulee kysymyksiä niin niitä voi lähettää Jukalle ja Timolle.

Pallojaosto 11.6.2019 muistio

Pallojaoston kokous 11.6. klo 18.30

Paikka: Ponnistuksen toimisto Hämeentie 42b1. Syksyä kohti

- Piirin sarjoihin ilmoittautumisen aikataulut
-- Mikäli ei ole tulossa muutoksia joukkueisiin, niin piirin suuntaan ei tarvitse olla yhteydessä. Sieltä lähetetään syksyn ohjelma sen valmistuttua.
-- Mikäli joukkueiden osallistumiset muuttuvat, niin seuran tulee tulee olla yhteydessä piirin. Pallojaoston kokouksessa oli tiedossa allaolevat muutokset. Onko muita? Antti ilmoittaa muutokset kootusti piiriin (pl. vanhempien tyttöjen muutokset, jotka Heli jo ilmoittanut?):
-- Pojat 05 punainen luopuu paikasta  (tässä joukkueiden ikäluokat syntymävuosien  mukaan)
-- Pojat 11 luopuu piirin paikasta, uusi peliryhmä peli-iltoihin
-- Pojat 12 yksi joukkue lisää peli-iltoihin
-- Pojat 06 luopuu piirin paikasta
-- Tytöt 05 luopuu piirin paikasta -> Yhdistyy vanhempien tyttöjen kanssa ja siirtyy Tytöt 04 sarjaan
-- Tytöt 09-10 pelannut molemmissa ikäluokissa piiriä. Joukkue luopuu T10 eli 2009 syntyneiden piirisarjapaikasta. 2010 syntyneet T9:t jatkavat entiseen tapaan.
-- Tytöt 01-04 yhteisjoukkue Pivun kanssa lakkaa. Tytöt siirtyvät Tytöt 04 sarjan joukkueeseen ja pari aikuisten joukkueeseen (PoPi)
-- B-poikien yhteisjoukkue Valtin kanssa näyttäisi putoavan 1 divisionasta, jos näin niin YJ:n voi purkaa ja sarjapaikasta luopua


- Syyskauden kausimaksu
-- Syyskauden kausimaksut pysyvät samoja kuin keväällä. Kausimaksut lähtevät Juhannusviikolla, eräpäivä heinäkuun loppu. Tuotiin esille, että nettisivuilla on vielä viime vuoden maksuohjesääntö.


- Webropol palaute-kysely
-- Kauden päätyttyä kerätään palautetta toiminnasta Webropol-järjestelmällä. Suunnitelmien mukaan palautetta kerätään pelaajien vanhemmilta, kerholaisten vanhemmilta, valmentajilta ja joukkueenjohtajilta. Pieni varaus siihen saadaanko kaikki kyselyt suunniteltua. Kysely menee suoraan sähköpostilla kohderyhmällä. Tulokset puretaan syksyllä ja jaetaan tiedoksi jojoille.


2. Turnauksista

 - Tilannekuva menneistä ja tulevista turnauksista
-- Keväällä pidettiin suunnitelman mukaiset turnaukset, osin pienempimuotoisina kuin alunperin suunniteltu. Syksyn turnausten suunnittelua haitannut Bragun varauksen peruminen. Muutaman turnauksen kohdalla vielä auki voidaanko siirtää Brahen kentällä. P06-turnaus peruuntuu joukkueen hajoamisen takia.
-- Oli keskustelua siitä, missä vaiheessa turnaus kannattaa perua jos ei näytä tulevan ilmoittautumisia. Aiemman kokemuksen perusteella muutama viikko ennen turnausta saattaa tulla vielä ilmoittautumisia, varsinkin nuoremmissa ikäluokissa joissa joukkueet elävät enemmän.

3. Muutoksia joukkueissa

- Tiedoksi muutokset vanhimpien tyttöjen joukkuissa ja P06-joukkueessa
--  Vanhempien tyttöjen joukkueet yhdistyvät ja alkavat pelaamaan T15 (2004 syntyneet) sarjaa. B-tyttöjen yhteisjoukkue IVU:n kanssa lakkaa, koska muutama IVU:lainen vaihtaa seuraa. Ponnistuslaiset siirtyvät joko pelamaan T15 joukkueessa tai vanhojen Ponnistuslaisten PoPi-joukkueessa. Heli lähettänyt kattavan ja hyvän tiedotteen asiasta.

-- P06 (2006 syntyneet pojat) joukkue lopettaa toimintansa Hesa cupin jälkeen. Joukkue pelannut jo kevään paljon 07-poikien avun varassa. Talvella pelimuodoksi vaihtuisi 11vs11, johon nykyisellä rungolla ei ole rahkeita. Halukkaat pojat voivat jatkaa 07- tai 05-syntyneiden joukkueissa. Moni vaihtamassa toisiin seuroihin. Kiitämme poikia Ponnistus-urasta ja erityiskiitos Iidalle pitkästä jojo-taipaleesta! Jatkossa täytyy miettiä keinoja millä pahimmassa drop out-iässä olevien nuorten joukkueita saadaan paremmin pidettyä kasassa. Valmentajien pysyvyys ainakin yksi tekijä.

4. Kerhotoiminta ja muut tapahtumat
- Tiedoksi käynnissä olevat kerhot ja alkavat kerhot ja muut tapahtumat
-- Parhaillaan käynnissä 4-päiväinen jalkapallokoulu
-- Maalivahtileiri 24-26.6. (Leiri loppuunmyyty, yritetään kysyä Mikalta toista leiriä elokuulle)
-- IP-taitokoulu syksyllä (sama idea kuin keväällä, eli yhtenä iltapäivänä viikossa taitokoulu. Suunnattu niille alakoululaisille, jotka eivät enää mukana muussa kerhotoiminassa
-- Talvella kaikille ikäluokille taitokoulu. Todennäköisesti Talissa, riippuu kaupungin vuorojaoista.
-- Kallion koululla iltapäiväkerhot keskiviikkoisen syksyllä (matalan kynnyksen liikuntakerho ja vauhdikas palloilukerho)
-- Todennäköinen EasySport kerho Vallilan ala-asteella keskiviikkoisin
-- Prinsessa ja prinssi-fudikset alkavat elokuun 11. päivä Haapaniemessä
-- Lisäksi muutama muu kerho alle kouluikäisille, mm. monilajikerho lentopalloseura Naarasleijonien ja painiseura Tarmon kanssa.
-- Aikuisten kuntofudikset jatkuvat elokuussa

5. Ponnistuksen pelaajarekisterijärjestelmän uusiminen
-- Viime vuonna käyttöön otettu Seuramappi järjestelmä lopettaa toimintansa.  Uudeksi järjestelmäksi hankitaan Jalkkis-järjestelmä. Jalkkiksessa sisäänrakennettu harjoitus/peli-kalenteri, joten sillä korvataan Nimenhuudon käyttö. Järjestelmä helpottaa pelaajien ilmoittautumisia, kotisivujen ylläpitämistä ja talouden seuraamista. Järjestelmä pyritään ottamaan käyttöön elokuun alusta, jolloin sitä kautta liittyisivät syksyllä aloittavat uudet pelaajat. Vanhoille pelaajille lähetetään kausimaksut vielä Seuramapin kautta. Jojoille pidetään uuden järjestelmän koulutus/esittely-tilaisuus syksyllä.


6. Nuorisopäällikön kuulumiset
-- Antti vaihtaa työpaikkaa. Hän aloittaa elokuun alussa uudessa työpaikassa. Lomien takia hän on töissä vielä Juhannukseen saakka ja Hesa cup viikon. Jatkossa Antille menevät viesti lähetään Antille ja kopiona osoitteeseen toimisto@helsinginponnistus.fi. Toimisto-osoitetta lukevat Jukka, Nik, Timo ja Mika. Valmentajien valmennustunnit menevät valmennuspäälliköiden kautta, jotka tarkistavat valmennustunnit ja lähettävät ne eteenpäin Mikalle, joka hoitaa palkanmaksun. Väliaikaisesti Antin tehtävät hoidetaan oto-voimin. Elokuussa pohditaan tarkemmin jatkoa.
--Antti jatkaa vielä Ponistuksen tunti-valmentajana esim. kerhot ja nuorten joukkueet, mutta jo tässä vaiheessa kiitoksia Antille työpanoksesta Ponnistuksessa ja onnea uudesta työpaikasta!

7. Johtokunnan kuulumiset
--  Ponnistus mukana Palloliiton laatujärjestelmässä. Toukokuussa läpäisty 1-taso. Hyviä vinkkejä saatu toiminnan kehittämiseen.
-- Ponnistuksen hallussa olevat Haapaniemen kenttäyhtiön osakkeet (arvo 25 €) laitetaan myyntiin kesällä. Myynnistä saatu raha käytetään junioritoimintaan.

8. Haapaniemen kenttäyhtiön terveiset
-- Heli lähettänyt maanantaina viestin koskien Haapaniemen huoltorakennuksen käyttöä. Viestissä olleet ongelmat eivät ole olleet lähtöisin Ponnistuksen valmentajista tai pelaajista, mutta pidetään huoli että jatkossakin kunnioitetaan Haapaniemeä harjoitus- ja pelipaikkana.

9. Pallojaoston puheenjohtajan valinta
-- Keskusteltiin pallojaoston toiminnasta. Nähtiin tärkeänä keskustelufoorumina sekä tiedonvälityskanavana. Aikataulujen sopiminen välillä vaikeaa, joten välillä Pallojaosto voi toimia myös kuukausittaisena ajankohtaisen asioden uutiskirjeenä. Pallojaoston puheenjohtajuus tarkoittaa toisaalta kokousten puheenjohtajana toimimista (joka voi olla kiertäväkin tehtävä) sekä Pallojaoston asialistalle/muistioon tulevien asioiden viestimisenä. Varsinaista puheenjohtajaa ei valittu, mutta sovittiin että seuraavan kerran tavataan elokuussa Jalkkis-järjestelmän esittelyn tiimoilta. Jukka kutsuu koolle.

10. Muut asiat
- Jojo-ohjeistus
-- Muistutettiin keväällä tehdystä jojo-ohjeistuksesta. Jojo-ohjeistuksen tyyliselle materiaalille olisi hyvä olla jokin paikka www-sivuilla.

- Varapaidat 
-- Keskusteltiin siitä, että olisi hyvä jos joukkueiden varustuksiin kuuluisi vakiovarapaitoja. Numero voisi olla esim. 90 jolloin sitä voisi käyttää jos nuoremmista ikäluokista tulee lainapelaaja jonka numero on jo käytössä.


- Punainen kortti rasismille- kampanja
-- Ponnistus tilannut Punainen kortti rasismille -kampanjan kapu-nauhoja. Jaetaan kun saapuvat.

- Kivinokan kesä
-- Kivinokassa paljon tapahtumia kesällä johon kaikki Ponnarit tervetulleita. Joukkueet voivat myös varata Kivinokan saunaa ja kenttää. Tapahtumia alla:
-- la 15.6. klo 20.30 Ponnari Pruuvi valitaan kesän suosikkijuomat limut, oluet, siiderit
-- Ponnari juhannus. Lipun nosto 18.00 ( saunoissa poikkeusajat). 18.30 Yhteisjuhla  Kivinokkalaisten kanssa, uimarannalla soittaa dallape. Juhannuspäivän mölkky pirtilla klo 20.30
-- la 29.6. klo 14.00 Ponnarien avoin frisbee-golf open
-- la 13.7. klo 13.00 kesän upein bingo-show pirtin ympäristössä
-- Sauna lämpimä joka lauantai Ponnistuksen jäsenille. Naisten vuoro klo 16-18 ja miesten vuoro 18.10-20.15.
 
11. Seuraava pallojaosto
-- Elokuussa, Jukka kutsuu koolle


Pallojaosto 11.4.2019 Pöytäkirja

Pallojaoston kokous 11.4.2019
klo 18.30
Ponnistuksen toimisto, Hämeentie 42b

  
1. Turnaukset

  1.1 Käydään läpi tulevia turnauksia, onko järjestelyt kaikilla lähtenyt hyvin käyntiin.

 
 Menneet turnaukset

 


6.4. B-pojat

Haapaniemen kenttä

-> Kuulumiset 6.4-7.4.2019 pidetystä A-B poikien turnauksesta, Turnaus sujui hyvin.


Tulevat turnaukset

 
Pojat 2010, 2011, 2012 syntyneet, enemmän / vähemmän pelanneet
Haapaniemen kenttä
Turnausjohtaja: Antti Tarvainen
- > Saatetaan siirtää Syyskuulle, osallistuvien joukkueiden määrän vähyyden vuoksi.
Tieto päivitetään kotisivuille jos näin on. Antti Tarvainen tuumailee tätä jojojen kanssa.
 
Pojat 2005 syntyneet
24.8. harrastetaso / 25.8. haastetaso
Haapaniemen kenttä
Turnausjohtaja: Kai Oksanen
-> Tähän saatu jo kaikki joukkueet ja homma etenee aikataulussaan.
Pojat 2007 syntyneet, piiritasolla 4-5 pelaavat
Pojat 2006 syntyneet, piiritasolla 4-5 pelaavat
Haapaniemen kenttä
Turnausjohtaja: Mimma Sopanen
-> Tähän saatu jo kaikki joukkueet ja homma etenee aikataulussaan.
 
Tytöt 2009-2010 ja 2011-2012 syntyneet
Haapaniemen kenttä
Turnausjohtaja: Milla Eräsaari

Tytöt 2005 11vs11
Haapaniemen kenttä
Turnausjohtaja: Heli Backman,  ponnistus.t0405 (at) gmail.com
->-> TÄMÄ KAI EPÄVARMA? Tieto oli kotisivuilla, mutta pitää tarkistaa onko tieto ajantasainen.  Tähän oli alun perin kaavailtu B-tyttöjen turnausta, mutta se peruuntui.  

 


-22.9.2019, B-tytöt, Haapis

Turnausjohtaja: Taru Weckroth
-> TÄMÄ TURNAUS PERUUNTUI
7.-8.9.2019 ikäluokat P11-P10, T14-T11

Pojat 2008 ja 2009, tytöt 2007-2008 ja tytöt 2005-2006 syntyneet

Brahen kenttä

Turnausjohtaja: Heli Backman
-> TÄMÄ PERUUNTUI, BRAKU EI MEIDÄN KÄYTÖSSÄ


 Päivälle 08.09.2019 on  varattu Haapis turnauskäyttöön, onko siihen mahdollista siirtää jotain näistä? Tai pitäisikö näistä joku siirtää tuohon 22.9.2019 päivään josta B-tyttöjen turnaus peruuntui?
Antti myös tsekkaa saako Brakulle mitään vuoroa varattua?
Kyseiset joukkueet Antin ja jojojen johdolla pohtivat miten edetään. Näistä tiedotetaan kun selviää.

  

 


 
2.  1.4.2019 alkaneet uudet vuorot
Keskustelua uusista kenttävuoroista. 
 •  Haapiksella on vain 1 h kenttäaikaa/joukkue, lämmittelyt yms. tapahtuu päädyissä. Eli puolentoista tunnin vuoroissa tunti on kenttäaikaa, muu aika päädyissä.  Valmennuspäällikkö Outi kertoi että syynä tähän on se, että näin saadaan mahdollisimman paljon kenttävuoroja Haapikselle, ja kaikille hyvin tilaa kentälle. Nyt näyttää että systeemi toimii hyvin.
 • On kaavailtu alustavasti että ensi keväänä (2020) ne joukkueet jotka treenaa 3 kertaa viikossa, treenannee kerran viikossa muualla kuin Haapiksella ( Braku, Käpylä yms..). Valmennuspäällikkö Outi kertoi tämän johtuvan siitä että yhä enemmän tarvitaan tilaa kun joukkueita on paljon jotka treenaa 8vs8 ja 11vs11. Näin saadaan kaikille hyvin tilaa. Tämä vain ennakkotietona ja näistä toki tiedotetaan sitten tarkemmin kun aika on.


 • Seuralla käytössä Koskelantien kenttä harkkapelejä varten  La klo 10:00-12:00 sekä SU 11:00-13:00.  Joukkueet voi varata näihin harkkapelejä ottamalla yhteyttä Anttiin varatakseen vuoron.  Tätä voi käyttää myös ylimääräisiin treeneihin, varaamalla kentän Antin kautta.
  Varaustilanteet näet täältä: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ponnistus.junnut%40gmail.com&ctz=Europe%2FHelsinki
   

3.  Kerhotoiminta
 • Vuosina 2013-2015 syntyneille lapsille suunnattu Prinsessa- ja Prinssifutis starttaa sunnuntaina 14.4.2019 klo 13 Haapaniemen kentällä.  
 • Futiskoulu Haapaniemen tekonurmella 10.-13.6.2019. Futiskouluun ovat tervetulleita vuosina 2006-2014 syntyneet tytöt ja pojat.
 • Futiskerho 5-8 vuotiaille starttaa syksyllä 2019. Julkaisemme syksyn 2019 (lokakuu 2019-maaliskuu 2020) kerhojen aikataulut ja avaamme ilmoittautumisen heti elokuun alussa kotisivuillamme kerhot osiossa. 
  Kerhokaudet: lokakuu-maaliskuu, huhtikuu-kesäkuu, elokuu-lokakuu
 • Taitokoulu keskiviikkoisin klo 14.15-15.30 Haapiksella.
 • Lisäksi on alkanut kuntofutikset Sunnuntaisin klo 10-11 miehille ja naisille.

  
4. Tilit joukkueille
 •  Aiemmin on käyty keskustelua mahdollisuudesta avata joukkueille tilit seuran kautta. Seuran puheenjohtaja Jukka on asiaa selvitellyt, ja tämä edelleen työn alla.
  
5. Taustahenkilöiden rekisteröinti pelipaikkaan
 •     Antti  luvannut infota tästä valmentajia, että myös he hoitavat rekisteröitymisen kuntoon. Onko kaikki taustahenkilöt valmentajia myöten nyt rekisteröity?

 6. Some" etiketti"

 •  Edellisessä kokouksessa oli puhetta että seuralle tulisi laatia jonkunlainen "some-etiketti" mitä postatataan, mihin postatataan, ketkä postaa jne.. Sovittiin että Heli alkaa tätä työstämään ja tähän kaivataan Helille apuja.  Apuja ei ilmoittautunut, ja asia ei ole tältä osin edennyt.
 • Nyt Antti kuitenkin laittoi mainion ohjenuoran kaikille jojoille ja valmentajille meilitse. Tämä riittänee yleisohjeeksi tällä erää.
"Kun käytät Ponnistuksen some-kanavia/julkaiset niissä,  muistathan:

 

  Edustat Helsingin Ponnistusta.

  Kaikki uskonnollinen ja poliittinen sisältö on kielletty.

  Lasten kuvia postatessa tulee ottaa huomioon yksityisyyden sekä hyvän

maun rajat.

 

  Muista että Helsingin Ponnistuksessakin on erilaisia perheitä, vältä

siis turhaa heteronormatiivisuuden korostusta.
 
  Voittaminen kuuluu urheiluun, kuten myös vastustajan kunnioittaminen.
Ole siis nöyrä niin tappion kuin voitonkin hetkellä.
 
  Jalkapallo on joukkueurheilua, joukkueena voitetaan ja hävitään. Vältä

siis yksilön korostamista."
 
 

 
7. Nuorisopäällikön kuulumiset
 • Antti muistutteli että jojojen olisi hyvä seurata säännöllisesti seuramappia ja tasoa, että tiedot ovat ajantasaisia. Jos seuramapissa jotain korjattavaa, lisäyksiä tai poistoja, tieto niistä Antille joka päivittää sen ajan tasalle.  

8. Johtokunnan kuulumiset
 • Yritysyhteistyö-linjaus on valmis, ja tullaan jakamaan tiedoksi jojoille.
 • Mäkelänkadulta tullaan vuokraamaan oheistreeni-tila. Vuorot tulisi näillä näkymin olemaan ainakin Torstaisin, syksystä lukien. Siellä voisi talvikaudella pitää koordinaatio-treenejä tms..tästä tullaan infoamaan valmentajia jotka linjaavat Antin ja valmennuspäälliköiden kanssa miten vuorot jakautuu.  Kustannusten osalta ei vielä selvyyttä, tähän palataan.
 • Kehry- ryhmä on muuttunut nimeltään toimintaryhmäksi. Kokoonpano on Jukka Haapamäki, Nik Davies, Antti Tarvainen, Mimma Sopanen, Sampo Ahonala, Jenni Mölkänen ja Timo Palmroos. Toimintaryhmä kokoontuu noin kerran kolmessa viikossa,ryhmän tarkoitus on koordinoida jalkapallotoimintaa ja se voi päättää asioista jos päätökset ovat  seuran toimintasuunnitelman mukaista.
9. Kenttäyhtiöltä terveisiä
 • Kesällä on levotonta eteenkin pe ja la iltaisin/öisin Haapiksella. Treenin jälkeen varmistetaan, että ovet on varmasti lukossa, ja valot pois päältä, ettei pukuhuoneissa ole asiatonta oleskelua sisällä. Viime viikonloppuna Haapiksen pukkarissa on käynyt asiattomia vieraita, tavaroita oli pengottu, varustelaukkuja oli kadonnut ja pukkarista löytyi huumeruisku.  Ei murtojälkiä, eli ovi jäänyt joltain auki. Tarkkuutta siis tähän.


 • Haapiksen kevättalkoot 27.4.2019, alustavasti klo 13-15. Tervetuloa kaikille!
 •  Haapiksen kannustusosakkeita on saatavissa/myynnissä vielä 25e kpl. Lisätietoja tästä saa Nik Daviesilta.
10. Muut asiat

 • JOJOT KIVINOKASSA
Aiemmin oli suunniteltu että jojot kokoontuisivat Kivinokassa toukokuussa. Tässä ollut taustalla halu aktivoida Kivinokkaa koko seuran käyttöön ja tehdä alue joukkueille ja jojoille tutuksi.
Päätettiin siirtää tämä myöhemmäksi, ajan puutteen takia.
Muistutettiin että joukkueet voivat kuitenkin hyödyntää Kivinokkaa, järjestää siellä harkkapelejä, käydä grillaamassa tms..Ottamalla yhteyttä Essi Kulmalaan voi joukkueelle Kivinokkaa varata.


 • Jojo-ohjeistus
Laadittu nyt ohjeistus, "manuaali" jojoille. Siinä käyty läpi mitä tehdä kun joukkueeseen liittyy pelaaja, mitä kuuluu jojon tehtäviin tms.. Se tullaan jakamaan jojoille ja lisäämään kotisivuille.
Tämän toivotaan helpottavan varsinkin uusien jojojen astumista tehtäväänsä. Opasta tullaan tarpeen tullen päivittämään.


 • Haapiksen varastotilat.
On toivottu paikkaa, jossa jojot ja valkut voisivat turvallisesti säilyttää kamojaan. Nykyinen päätyvarasto, siivouskomero tai suihkutilat ei siihen sovellu. Tälle olisi selkeä tarve, pohdittiin mihin se saataisiin. Suihkutila on iso, voisiko siitä jakaa osan lukollisille säilytyskaapeille. Voisiko päätyvarastoa uudelleen rakentaa toimivammaksi, omat kaapit sapalle ja ponnareille?
Suihkutilaan nyt ainakin tulisi saada ensisijaisesti ovi ja lukko, jotta siellä voisi säilyttää tavaraa. Myös päätyvaraston tilannetta tulisi pohtia.
Jukka puhuu tästä Nikin kanssa, ja pohtivat miten tilanne etenee. Seurataan tilanteen kehitystä. • Juoksutreenit
Pohdittiin mahdollisuutta juoksutreeniin. Siitä voisi useampikin joukkue innostua ja hyötyä.
Tämä voi olla kustannuskysymys, pitää kartoittaa mille ikäluokille olisi hyvä ja mitkä kustannukset olisi. Pohdittiin myös voisiko tätä pilotoida yhden joukkueen kohdalla ja katsoa miten toimii.  Antti kontaktoi valmennuspäällikö Svenskiä ja juoksuvalmentajaa, ja asia etenee sitä kautta. Päätettiin että aloitetaan kokeilu P05 ja P06 ikäluokista. • SU 30.6.2019
Ko. päivänä on Haapiksella yritysturnaus, joten silloin on Haapiksen vuorot peruttu.
Jengit joilla silloin vuoro, voi siirtää vuoronsa Koskelantien kentälle, ottamalla yhteyttä Anttiin.


 • HESACUP
Muistakaa ilmoittautua HesaCupiin, määräaika 15.4.2019.
10. Seuraava pallojaoston kokous
 • 14.5.2019 Ponnistuksen toimistolla 

Pallojaosto 12.2.2019 muistio

Pallojaosto 12.2.2019 muistio
Pallojaoston kokous 12.2.2019
klo 18.30
Ponnistuksen toimisto, Hämeentie 42b

 
1. Turnaukset

 
1.1 Omien turnauksien järjestäminen
- Käytiin läpi turnausjärjestelyiden  teema-iltaa, joka käytiin 6.2.2019.  Ilta oli hyvin järjestetty, ja siitä on toimitettu materiaalit sähköisesti turnausvastaaville. Heli lähettää ne tarvittaessa muillekin.

 
Turnaus teema- illassa heräsi keskusteluun turnausten hinnat. Toivottiin seuralta linjausta hinnoista, ettei jokaisen turnausta järjestävän tarvitsisi itse keksiä aina hintaa. Asiasta keskusteltiin pallojaostossa. Puhuttiin että on olemassa jonkunlainen "sapluuna" jonka mukaan on aiempinakin vuosina hinnoiteltu. Nämä kirjataan ylös Helin laatimaan turnausmateriaalin ja jaetaan tiedoksi.

 
Turnausten laskutus on jatkossa mahdollista hoitaa seuramapin kautta, selvitetään miten tämä käytännössä onnistuu. 

 
Kutsuun tulevat perustiedot löytyy myös Helin laatimasta turnausmateriaalista. Pyritään saamaan jokaiselle turnaukselle kutsuun yhtenäinen ilme.  
 
 Jos herää turnausjärjestelyihin liittyen kysyttävää, voi Heliltä kysyä neuvoa. Jos taas kenttiin, laskutukseen tms..on Antti tukena. Timoon voi olla yhteydessä turnausmainoksiin liittyvissä asioissa.
 


1. 2 Joukkueiden turnauksiin ilmoittaminen.


 
Viime Pallojaostossa puhuttiin johtokunnan linjaavan turnauksiin ilmoittautumista.  Aiemmin on ollut käytäntönä se että joukkue /  peliryhmä voi osallistua  2 turnaukseen kaudessa, lisäksi on ollut mahdollista osallistua Hesa/StadiCupiin sekä Talviliigaan.
Nyt on päätetty luoda uusi käytäntö , jonka mukaan jokaisella joukkueella/ peliryhmässä on käytettävissään tietty euromäärä vuodessa ( Tammi- Joulukuu) turnauksiin.  Rahamäärät ovat seuraavat:

 

 • 5 v 5 pelaavilla 400e /v
 •  8 vs 8 pelaavilla 450e/ v
 •  11 vs 11 pelaavilla 600 e / v 
Näiden lisäksi joukkueet/ peliryhmät voivat osallistua HesaCupiin tai  StadiCupiin sekä Talviliigaan.
Toki omakustanteisesti voi ilmoittautua näiden lisäksi mihin vaan joukkueen omia rahoja käyttäen.
Raha on tarkoitettu turnauksiin.

 

2.  Ponnistuksen toimisto
 • Ponnistuksella on käytössään toimisto osoitteessa Hämeentie 42 b. Toimiston voi varata joukkueenjohtaja, valmennuspäällikkö tai valmentaja.
Toimistolla voi pitää mm. vanhempainiltoja, kokouksia , joukkuepalavereita yms.. Tilaa ei ole tarkoitettu lasten syntymäpäiväkutsujen tms..pitämiseen.
 • Varaaja on vastuussa tilasta, sen irtaimistosta ja sen siisteydestä.

  Toimiston varauskalenteri löytyy kotisivuilta kohdasta yhteystiedot:
 • http://www.helsinginponnistus.fi/yhteystiedot/
 • Kalenterista näkee reaaliaikaisen varaustilanteen.
 • Kun toimiston haluaa varata, laittakaa viesti Nikille, niin Nik merkitsee ajan teille varatuksi kalenteriin.
 • Toistaiseksi toimiston avaimet on johtokunnan jäsenillä ja Antilla, joten heihin tulee olla yhteydessä oven aukaisemiseksi. Avainkäytäntöä ja sen helpottamista pohditaan, ja siitä sitten tiedotetaan.  
 • Käyttöaika arkisin klo 16- 22, La- Su klo 09- 22. Varaus 1- 2 h / varaus. Toki tarvittaessa pidempäänkin.
 • Maksimi osallistujamäärä  n. 40 hlö.
 • Jos paikalla alaikäisiä käyttäjiä, on paikalla oltava vastuussa oleva aikuinen.

   

3.  Kerhotoiminta
           Ilmoittautumisia on tullut runsaasti. 

 
4. Tilit joukkueille
 •  Aiemmin on käyty keskustelua mahdollisuudesta avata joukkueille tilit seuran kautta. Nyt monet joukkueet ovat avanneet tilit itsenäisesti ja tilit ovat henkilökohtaisia. Johtokunta on tätä pohtinut, ja todennut että tilit olisi seuran kautta joukkueille avattava. Jukka kerää tiedot niiltä joukkueilta jotka tilit haluaa. Asiasta tulee tietoa keväämmällä lisää.
 


5. Taustahenkilöiden rekisteröinti pelipaikkaan

 
6. Kevään / kesän treenivuorot

 •  Uudet treenivuorot tulee Huhtikuusta lukien. Nämä saadaan joukkueiden tietoon todennäköisesti kuun loppuun mennessä.

 
7. Maalivahti-treenit, pallokoulu, MV-leiri, Taitokoulu
 • Maalivahti treenit starttailee taas, suunnitteilla myös maalivahtileiri. Näistä lisää myöhemmin kun asiat  tarkentuu. Pallokoulu pidetään 10.6- 14.6.2019, taitokoulu siirtynee pidettäväksi talvelle.

 
8. Some" etiketti"
 •  Seura kasvaa ja kaunistuu.  Pohdittiin että syytä laatia jonkunlainen "some-etiketti" mitä postatataan, mihin postatataan, ketkä postaa jne.. Miten esimerkiksi jos on luvattu sponsseille näkyvyyttä, mitä se käytännössä tarkoittaa jne..Sovittiin että Heli alkaa tätä työstämään ja tähän kaivataan Helille apuja. Vapaaehtoiset siis voi ilmoittaa itsensä Helille.

 
9. Haapiksen kentän kunto
 • Ankara talvi on asettanut melkoisesti haasteita kentälle ja sen kunnossapidolle. Nyt kenttä on paikoin veden vallassa, paikoin jäässä. Kenttää on suolattu, aurattu tms..mutta vaihtuvat sääolosuhteet ja lumen paljous on tuottanut haastetta.
 • Ensi lauantaina  16.2.2019 klo 14-16 pidetään talkoot Haapiksella jossa lapioidaan lunta ja ohjataan vettä pois. Kaikki sankoin joukon mukaan.

 
10. Pallojaoston rooli ja vastuu
 • Todettavaksi. Pallojaoston rooli on toimia joukkueenjohtajien ja muiden taustahenkilöiden kokouksena. Pallojaosto ei ole päättävä elin, vaan Pallojaoston tehtävä on tiedottaa,  keskustella, ottaa kantaa ja tehdä esityksiä Kehrylle ja Johtokunnalle. Tarvittaessa myös Kehry ja Johtokunta voi pyytää pallojaoston kantaa omiin päätöksiinsä. Pallojaosto toimii ikään kuin linkkinä Kehryn, johtokunnan ja joukkueiden välillä.
11. Nuorisopäällikön kuulumiset
 • Tänään piirissä oli alle 11 vuotiaiden lohkojaot. Meidän osalta toiveet lohkoista meni läpi.
 • Näillä tiedoilla Braku ei ole menossa syksyllä remonttiin
 • Antti talvilomalla ensi viikon

 
12. Johtokunnan kuulumiset
 • Stipendirahasto. Johtokunta on nimennyt vastuuhenkilöt tähän. Idea on tukea pelaajia joilla voi olla maksuvaikeuksia. Antti on tässä yhteyshenkilönä. Rahoitus kerätään kannatusjäsenmaksuista. Kannatusjäsenmaksu on 50 e. Asia on tärkeä, ja puhuttiin että Jukka voisi tätä seurakirjeessä mainostaa vanhemmille. Tämän toiminnan avulla voidaan mahdollistaa sellaistenkin pelaajien mahdollisuus harrastukseen joilla ei siihen olisi taloudellisesti varaa.
 • Webropol palautejärjestelmä saatu käyttöön. Tätä voidaan käyttää palautteiden keräämiseen yms..kyselyihin. Tämä mahdollistaa nimettömänä vastaamisen ja tämän avulla voidaan kehittää seuran toimintaa. Tästä tulee lisää infoa. Jos jolla tietotaitoa tämän järjestelmän käyttämiseen, voi ottaa yhteyttä Jukkaan.  
 13. Muut asiat
 • Jukan toimittama seuran seurakirje keräsi kiitosta. Tälle toivotaan jatkumoa. 
 •  Sponsorointiohje työn alla. Jos nyt haluaa myydä mainostilaa paitoihin, niin ottaa yhteyttä Johtokunnan puheenjohtajaan Jukkaan siihen asti että ohje on saatu valmiiksi.

 
 14. Seuraava pallojaoston  kokous
 • KE 13.3.2019 klo 18.30 seuran toimistolla
 
 
 
 

Pallojaosto 14.1.2019 MUISTIO

Pallojaoston kokous 14.1.2019 MUISTIO

klo 18.30
Ponnistuksen toimisto, Hämeentie 42b


1. Turnausluvat vuodelle 2019


Käytiin läpi vuodelle 2019 myönnetyt turnausluvat.


 • 6-7.4.2019 Haapis A- ja B-pojat
 • 11.5-12.5.2019. Haapis P2010-12
 • 24.8-25.8.2019 Haapis C-pojat
 • 7-8.9.2019 Braku P08, P09, T07-08 ja T05-06
 • 7-8.9. 2019 Haapis P06, P07
 • 21.9. 2019 Haapis 09-12 tytöt
 • 22.9.2019 Haapis 2002-04 tytöt Pivu

  Heli Backman oli valmistellut esityksen mistä koostuu onnistunut turnaus, mitkä ovat turnauksen haasteet
 •  Jokaisella turnauksella tulisi olla joukkueiden sisältä vastuuhenkilö. Sovittiin että jojot omista joukkueistaan valitsee kuka on nimetty vastuuhenkilö, kuka toimii yhteyshenkilönä. Se ei tarkoita että tämä henkilö on yksin vastuussa järjestelyistä, vaan joukkue yhdessä sen rakentaa. Vastuuhenkilöt voi ilmoittaa Antti Tarvaiselle, joka lisää nimet ja meiliosoitteet kotisivuille turnauksen tietojen yhteyteen.
  Syksyn turnauksilla ei vielä kiire, mutta kevään turnauksista tulisi vastuuhenkilöt olla pian tiedossa.
 • Heli laittaa tiedot turnauksista Palloliiton tapahtumakalenteriin, muilta osin joukkueet itse markkinoi. Käydään läpi eri tapoja mainostaa ja markkinoida tulevassa turnauskoulutuksessa.
 • Turnaus "koulutus", eli ns. teema-ilta jossa käydään läpi turnauksia, hyviä käytäntöjä, tavoitteita yms.. Paikalle ainakin turnausvastaavat ja joukkueiden yhteyshenkilöt, ja tietenkin kaikki joukkueissa ja turnauksissa toimijat. Turnausilta pidetään 6.2.2019 klo 18.00 alkaen Ponnistuksen toimistolla. .
 •  7.9.-8.9.2019 pidetään turnauksia yhtä aikaa kaksi, sekä Brakulla että Haapiksella. Sovittiin että Haapiksen turnaus käyttää Haapiksella jo olevia tarvikkeita ( teltta, grilli jne..) ja Brakun turnaukseen tavarat haetaan Kivinokasta.2. Pelisäännöt turnauksiin osallistumisista
- Käydään läpi yhteisiä pelisääntöjä, kuinka moneen turnaukseen joukkueet voi "seuran piikkiin" kaudessa osallistua. Jukka Haapamäki kertoi linjauksen olevan nyt se että  peliryhmä  voi käydä kahdessa turnauksessa kaudessa Hesacupin lisäksi. Pohdittiin olisiko kuitenkin järkevää olla euromääräinen raja turnauksiin. Toistaiseksi jatketaan nyt kuitenkin tällä lukumäärä perusteella, ja asiaa tarkastellaan tarvittaessa. Johtokunta pohtii  tätä seuraavaan pallojaostoon mennessä, ja asiaan palataan silloin.

3.  Kevään 2019 piirisarja ilmoittautumiset

- Antti hoitanut joukkueiden ilmoittautumiset Palloliittoon.  Kaikki joukkueet on sinne ilmoitettu onnistuneesti.
4. Taustahenkilöiden rekisteröinti pelipaikkaan
 -
Kaikki ottelupöytäkirjaan merkittävät henkilöt tulee rekisteröidä Pelipaikkaan, ohje tullut Heliltä. Jos tässä jotain epäselvää, voit pyytää neuvoja Heliltä tai Antilta. Tämä on tärkeää, jotta pääsette tarkastelemaan joukkueidenne tietoja TASOSSA.

5. Yhteydenpito joukkueenjohtajien/taustahenkilöiden kesken

- On esitetty kysymys, olisiko tarvetta luoda Facebook, Whatsapp tms.. ryhmä joukkueenjohtajien ja joukkueiden taustahenkilöiden väliseen viestintään. Todettiin että ei tässä vaiheessa tarvita, pohditaan uudelleen jos tällaiselle herää kysyntää.

6. Peliasut
- Heli on laatinut ohjeistuksen seuran uudesta peliasu käytännöstä. Ohjeistus on jaettu joukkueenjohtajille ja löytyy myös kotisivuilta.

Johtokunnan puheenjohtaja kertoi laativansa ns. seurakirjeen, jossa kertoo ajankohtaisia asioita mm. tästä varusteasiasta.

7. Huoltajakoulutusilta 9.1.2019

- Heli järjesti huoltajakoulutusillan 9.1.2019. Käydään läpi tuntemuksia illan kulusta. Osallistujia oli 26 kpl, ilta koettiin hyväksi ja tarpeelliseksi. Koulutuksen materiaalit löytyy kotivuilta.

8. Cafe Haapis varainhankinnassa


-Joukkueet voivat pitää kahvilaa keväästä syksyyn  Haapiksella sunnuntaisin klo 11.30-14, piirin peli-iltoina tai joukkueidensa matseissa. Kahvilan säännöt ovat seuraavat:


* kahvilanpitoon voi ilmoittautua kirjautumalla Cafe Haapiksen nimenhuutoon cafehaapisp.nimenhuuto.com
 • kahvilanpitäjät tuovat itse myytävänsä kahvilaan, kahvilassa on suodatinpusseja, sokeria ja pikkulusikoita, jotka ovat kahvilan kaapissa. Kaapin avaimen saa joukkueenjohtajalta ja hän voi myös päästää sisään kahvilanpitäjät avainkoodillaan. Kaupaksi hyvin käyvät esim. kahvi/tee, limu/pillimehut, sämpylät ja pullat
 • Su ja matsien kahvilasta saa koko tuoton itselleen, piirin peli-illoista tilitetään puolet seuralle, koska tuotto on korkeampi suuremman asiakaskunnan takia; tarkoituksena on myös pitää seuran kausimaksut kohtuullisina kahvilatuoton avulla
 • vaihtokassa on joko Liisalla (050 9181002) tai Helillä (050 3103292)
 • kahvilanpitäjät siivoavat jälkensä kahvilassa pyyhkimällä työtasot ja tyhjentämällä roskikset keittiöstä ja piirin peli-illoissa myös pukuhuoneiden roskikset ja ulkoroskikset.


 • Liisa Viranko on lupautunut jatkamaan kahvilavastaavana vielä kuluvan vuoden. Kiitokset Liisalle.  9. Nuorisopäällikön terveiset
  - Futisvalmentajien starttikoulutus käynnistyy 20.1.2019
  - Valmentajilta tullut palautetta että nimenhuutoa tulisi käyttää aktiivisemmin. Tästä jojot voivat omia joukkueitaan muistuttaa.
  - Prinssi- ja Prinsessafutis käynnistyy taas keväällä
  - Kesälle tulossa taas futiskoulu.
  - Junnupelaajia tällä hetkellä Ponnistuksessa n. 300  10. Johtokunnan kuulumiset
   - Seuran kevään vuosikokous 11.2.2018 Ponnistuksen toimistolla klo 18.30 alkaen, sinne voi osallistua kaikki halukkaat.
  - On perustettu Kehry- ryhmä, joka koostuu johtokunnan ja pallojaoksen edustajista. Sen on tarkoitus toimia linkkinä Antin, johtokunnan ja pallojaoston välillä. Kehryyn on nimetty Mimma Sopanen, Nik Davies, Jukka Haapamäki, Sampo Ahonala, Antti Tarvainen ja Timo Palmroos.


  11. Muut asiat
  -  Joukkueenjohtaja voi  jatkossa saada koodin Haapiksen huoltorakennukseen Nikiltä tai Jukalta.
  - Johtokunnan puheenjohtaja Jukan seurakirjeeseen lisätään vielä maininta, että jos pelaajien vanhemmissa on intoa ja taitoa osallistua valmennukseen, rohkeasti yhteys Antti Tarvaiseen. Lisäksi myös muistutetaan vanhempia siitä että taustahenkilöitä joukkueisiin kaivataan aina lisää


  12. Seuraava kokous
  Seuraava kokous pidetään Ti 12.2.2019 Ponnistuksen toimistolla klo 18. 30 alkaen.